เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ณ อาคาร 6 และอาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English