เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอยุธยามรดกโลกสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองระย้า นัยชิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องครูดีที่สังคมต้องการ โดยมี ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 301 คน ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English