เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดภูเขาทอง โดยมี อาจารย์วรวุฒิ ธาราวุฒิ อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ทำความสะอาดบริเวณ ณ วัดภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English