เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย อ.ปิยะ มีอนันต์ พร้อมด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันเข้าทำความสะอาดและกำจัดสิ่งสกปรกพร้อมกำจัดวัชพืช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างจิตสำนึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเสียสละประโยชน์และเวลาส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของสังคมและประเทศชาติ ณ แหล่งโบราณสถานปราสาทนครหลวง และพื้นที่บริเวณวัดนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English