เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารเรียน โดยมี อาจารย์วรวุฒิ ธาราวุฒิ ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ นำนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ทำความสะอาดบริเวณสนามเด็กเล่น และบริเวณรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English