วันที่ 13 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 300 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมกิจกรรมชมแหล่งโบราณสถานในเมืองอยุธยามรดกโลกปลูกฝังความรัก ความศรัทธา ในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ มีจิตสำนึกหวงแหนในสมบัติของชาติ ณ แหล่งโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง วัดมหาธาตุ-วัดราชบูรณะ-วัดพุทไธศวรรย์

 

 

Thai English