ภาพกิจกรรมวันแรก "ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู" วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

 

 

Thai English