ภาพกิจกรรมนักศึกษา

Title Created Date
ประชุมชี้แจงการสอบ O-Net 09 April 2018
ภาพบรรยากาศการสัมมานานักศึกษาชั้นปีที่5 09 April 2018
ภาพกิจกรรมงานครุวิชาการ 09 April 2018
13 ก.ย. 60 ภาพกิจกรรมชวนน้องทัศนากรุงเก่า 15 September 2017
30 ม.ค. 60 ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 31 January 2017
26 ม.ค. 60 ภาพกิจกรรมนำนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน 31 January 2017
9 ธ.ค. 59 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม” 31 January 2017
23 พ.ย. 59 ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารเรียน 25 November 2016
17 พ.ย. 59 ภาพกิจกรรมทำบุญ-ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 25 November 2016
9 พ.ย. 59 ภาพกิจกรรมชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า 25 November 2016

 

Thai English