ภาพกิจกรรมนักศึกษา

Title Created Date
9 พ.ย. 59 ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารเรียน 25 November 2016
9 พ.ย. 59 ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดภูเขาทอง 25 November 2016
20 ต.ค. 59 ภาพกิจกรรมทำบุญ-ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 25 November 2016
20 ต.ค. 59 ภาพกิจกรรมจิตอาสา 25 November 2016
19 ต.ค. 59 ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดภูเขาทอง 25 November 2016
18 ต.ค. 59 ภาพกิจกรรมจิตอาสาร่วมทำโบว์จากริบบิ้นสีดำ 25 November 2016
12 ต.ค. 59 ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน 25 November 2016
28 ก.ย. 59 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดภูเขาทอง 30 September 2016
22 ก.ย. 59 ภาพกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ 27 September 2016
21 ก.ย. ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน 27 September 2016

 

Thai English