ภาพกิจกรรมนักศึกษา

Title Created Date
14 ก.ย. 59 ภาพกิจกรรมประกวดดาว-เดือน “EDU Star Challenge 27 September 2016
13-16 ก.ค. 59 ภาพกิจกรรมค่ายเสริมจิตสำนึกวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 21 July 2016
8 ก.ค. 59 ภาพกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอยุธยามรดกโลกสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 21 July 2016
27 มิ.ย.-1 ก.ค. 59 ภาพกิจกรรมการการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 04 July 2016
27 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 04 July 2016
20 เม.ย. 59 ภาพกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 12 June 2016
8 เม.ย. 59 ภาพกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2559 12 June 2016
8 เม.ย. 59 ภาพกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ 12 June 2016
24 ก.พ. 59 ภาพกิจกรรมจัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 12 June 2016
11 ก.พ. 59 ภาพกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ 03 June 2016

 

Thai English