ข่าวสำหรับนักศึกษา

ชื่อ วันที่สร้าง
(10 พ.ค. 61) ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนิเซีย-ฟิลิปปินส์ รุ่น 3 10 May 2561
(8 พ.ค. 61) ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนิเซีย-ฟิลิปปินส์ รุ่น 3 08 May 2561
(1 พ.ค. 61) ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนิเซีย-ฟิลิปปินส์ รุ่น 3 01 May 2561
(9 พ.ย. 60) ประกาศ รายชื่อนักศึกษารหัสปีการศึกษา 2557 ที่สอบผ่านวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 09 November 2560
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันที่ และห้องสอบวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 16 October 2560
(24 ส.ค. 60)ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2557 ที่สอบผ่านการสอบสอนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1 24 August 2560
(24 ส.ค. 60)ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2557 ที่สอบผ่านวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 24 August 2560
กำหนดการสอบวัดความรู้และสอบสอนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่1 สำหรับนักศึกษารหัสปีการศึกษา 2557 ทุกสาขาวิชา 12 July 2560
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ของกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ก่อนเปิดภาคเรียน) 04 July 2560
( 23 มิ.ย. 60 )ประกาศ ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 ทุกสาขาวิชา เข้ารับการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 23 June 2560

 

Thai English