ข่าวประกาศรับสมัคร

Title Created Date
(4 พ.ค. 59 )ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูสาธิต 04 May 2016
(7 เม.ย. 59) (แก้ไข) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 07 April 2016
(31 มี.ค. 59) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 31 March 2016
(19 ก.พ. 59)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูสาธิต 19 February 2016
(17 ธ.ค. 58)ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต(สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต) 17 December 2015
(18 พ.ย. 58)รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต(สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต) 18 November 2015
(10 ก.พ. 59)ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูโรงเรียนสาธิต 10 February 2016
(21 ต.ค. 58)ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 27 October 2015
(21 ต.ค. 58)ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 27 October 2015
(28 ส.ค. 58) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 28 August 2015

 

Thai English