×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /var/www/edu2015/images/gallery/news-edu/2559/11/22-2

×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/gallery/news-edu/2559/11/22-2

ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพ

ชื่อ วันที่สร้าง
22 ธ.ค. 59 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 31 January 2560
16 ธ.ค. 59 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 31 January 2560
23 พ.ย. 59 ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา” 25 November 2559
4-5 ส.ค. 59 ภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ 27 September 2559
11-14 ก.ค. 59 ภาพกิจกรรมการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 21 July 2559
4-8 ก.ค. 59 ภาพกิจกรรมการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 21 July 2559
1 ก.ค. 59 ภาพกิจกรรมการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 21 July 2559
27-28 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมการประเมินไขว้ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 04 July 2559
8-9 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ปีการศึกษา 2558 13 June 2559
27 พ.ค. 59 ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 13 June 2559

 

Thai English