Thai English French Japanese Korean

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก-และสติปัญญา

การเตรียมความพร้อมด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นความสามารถในการใช้มือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือและการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด เช่นการมอง การใช้มือในการเอื้อมการกำหรือจับวัตถุ การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เช่น การหยิบจับวัตถุ การต่อวัตถุ/สิ่งของ การปั้น การตัด การขีดเขียน การวาดภาพ การระบายสี การโยน การกลิ้ง การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด เช่น  การเคลื่อนไหวริมฝีปาก การดูด/การเป่า การเคี้ยว/การกลืน การใช้สติปัญญาและความพร้อมทางวิชาการในด้านของ การอ่าน การเขียนและความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช