Thai English French Japanese Korean

ทักษะการเคลื่อนไหว-กล้ามเนื้อมัดใหญ่

ป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหวและการทรงตัวดีขึ้น การนั่ง เช่น นั่งบนพื้น นั่งเก้าอี้ การทรงตัวในท่านั่ง การยืน การเกาะยืน การยืนด้วยตนเอง การเดินด้วยตนเอง การเดินขึ้นบันได การวิ่ง  วิ่งอยู่กับที่ วิ่งไปข้างหน้า การกระโดด
กระโดด 2 ขาอยู่กับที่ เป็นต้น

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช