Thai English French Japanese Korean

การเตรียมความพร้อมด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การเตรียมความพร้อมด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เช่น การหยิบจับวัตถุ การต่อวัตถุ/สิ่งของ การปั้น การตัด การขีดเขียน การวาดภาพ การระบายสี การโยน การกลิ้ง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช