Thai English French Japanese Korean

เปิดรับสมัครเด็กที่มีความต้องการพิเศษชั้นเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษชั้นเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน เข้ารับการพัฒนาและฝึกทักษะ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช