Thai English French Japanese Korean

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

004681
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5
เดือนนี้เดือนนี้30
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด4681
  ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน ...