Thai English French Japanese Korean

รับน้องสร้างสรรค์ เอกไทยประกาศ

งดใช้ความรุนแรง ขอเรียบร้อยอย่างเดียว 

แม้จะไม่ได้เต้น แต่บรรยากาศการรับน้องของสาขาก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

 

จากกรณีที่มีข่าวออกมาตามสื่อออนไลน์ ได้มีการโพสต์และมีการแชร์คลิปวีดีโอต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งโดยมีการแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวนักศึกษาและสถาบันการศึกษาแห่งนั้นด้วย ทำให้ประชาชนออกมาตำหนิถึงการกระทำดังกล่าวอย่างหนัก

                เมื่อวันที่ 3 –14  สิงหาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยตั้งแต่ ปี 2 ถึง ปี 4 ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของสาขาอย่างสร้างสรรค์  โดยการพาน้องๆ ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์กันในสายรหัสและสานสัมพันธ์กันทุกชั้นปี ทั้งนี้ยังเป็นการต้อนรับเอกเปิดใหม่ คือ สาขาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทยซึ่งได้รับการดูแลจากพี่ๆเอกการสอนภาษาไทยทุกชั้นปีเป็นอย่างดี  แม้กิจกรรมการรับน้องของสาขานั้นจะไม่มีการเต้นประกอบเพลงมากนัก      แต่รุ่นพี่ก็ได้หากิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ ปี 1 ได้เป็นอย่างดีโดยมีกิจกรรม  ดังนี้           กินวิบาก วิ่งสามขา ร้องเพลง และมีการบูมควบคุมโดยรุ่นพี่ ตามล่าหาลายเซ็นของรุ่นพี่ และมีเกมกระสือซึ่งเล่นกันได้    ทุกชั้นปี

                นายทศพล ตะเพียนทอง หรือพี่ระเบียบ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่ 2  ได้กล่าวถึง               การรับน้องในครั้งนี้ว่า การรับน้องนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ทำให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้รู้จักกันมากขึ้น ทำให้เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และยังทำให้เกิดมิตรภาพดีๆ ระหว่างเพื่อนเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือกันในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และระหว่างสาขา  อีกด้วย  การรับน้องในครั้งนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นมามากมาย เพื่อให้น้องๆ เกิดความสนุกสนาน จึงทำให้น้องๆ ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างมาก

                นางสาวสรัณยา กุยโกมุท นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ได้กล่าวถึงการรับน้องครั้งนี้ว่า กิจกรรมการรับน้องในครั้งนี้รู้สึกสนุกและมีความสุขมาก ในกิจกรรมต่างๆ ที่รุ่นพี่จัดขึ้น ทำให้ได้รู้จักเพื่อน และรุ่นพี่มากขึ้น ซึ่งรุ่นพี่ทุกๆ คน ก็ดูแลรุ่นน้องกันอย่างดีทำให้ประทับใจมากในการรับน้องครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีข้อบังคับหลายๆ อย่างที่     ไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้สถานที่ในการจัดกิจกรรมก็ไม่เอื้ออำนวย แต่ก็เห็นความตั้งใจของรุ่นพี่ที่พยายามจะจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมา จึงทำให้การรับน้องในครั้งนี้เกิดความประทับใจขึ้นเป็นอย่างมาก

                กิจกรรมการรับน้องถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องของสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย(กศพ.) นอกจากนี้ยังได้เห็นความรัก ความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างเพื่อน รุ่นพี่-รุ่นน้อง และสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศการรับน้องในครั้งนี้