Thai English French Japanese Korean

ร่วมใจทำดี

 เนื่องจากพิธีทำบุญตักบาตร ประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพระพุทธกาล เป็นประเพณีการสร้างกุศลและสร้างความดีโดยในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หน้าตึกการศึกษาพิเศษ ข้างตึกคณะครุศาสตร์ คณะสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี 2558 นำโดยนายศักดา มีสุข (นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ปี 2558 ) ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งอาจารย์ในคณะครุศาสตร์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสอนภาษาไทยและสาขาอื่นๆ ร่วมกันทำบุญตักบาตรประจำเดือน (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) นอกจากนี้ยังมีการถวายภัตรหารเช้า แด่พระสงฆ์รวมถึงปัจจัย

เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ส่งผลให้อาจารย์และนักศึกษาอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัวอบอุ่น คณะครุศาสตร์เปิดสาขาใหม่ การศึกษาพิเศษการสอนภาษาไทย

ในปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดสาขาใหม่ จากเดิม 9 สาขา เป็น 10 สาขา นั่นคือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษการสอนภาษาไทยซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 21 คน เนื่องจากทางคณะครุศาสตร์เห็นความสำคัญของวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กพิเศษจึงได้จัดตั้งสาขานี้ขึ้น  โดยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษการสอนภาษาไทยนี้เป็นสาขาน้องใหม่ยังไม่มีรุ่นพี่ที่คอยดูแลเช่นสาขาอื่น จึงทำให้สาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลน้องๆในรุ่นที่ 1 ซึ่งถือได้ว่าทั้งสองสาขานี้ เป็นเอกพี่เอกน้องกันเลยก็ว่าได้จึงทำให้สาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่มีอยู่สี่ชั้นปี มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น อบอุ่นขึ้น ในตอนที่สาขาการสอนภาษาไทยยังเป็นน้องใหม่ก็ได้รุ่นพี่จากสาขาสังคมศึกษาเป็นผู้ดูแล และในปีการศึกษานี้เชื่อได้ว่า สาขาการวิชาสอนภาษาไทยจะดูแลน้องๆ จากสาขาวิชาการศึกษาพิเศษได้ดีเหมือนที่รุ่นพี่ดูแลพวกเรามา

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช